კონფიდენციალობის პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემები და სხვა მასალები საიტზე განთავსებულია თქვენივე პასუხისმგებლობით. ჩვენ გავითვალისწინეთ შესაბამისი ზომები, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასანქცირებული წვდომა, შენარჩუნებული იქნას მონაცემთა უსაფრთხოება და ვუზრუნველვყოთ ინფორმაციის შეგროვება ინტერნეტში. თქვენი პირადი მონაცემები, რომლებიც საიტზე ჩანს (მაგალითად, თქვენს მიერ გამოქვეყნებული ნებისმიერი საჯარო კომენტარი) ხელმისაწვდომია მესამე მხარისთვის და ეთანხმებით, რომ ამ მესამე მხარეებს შეეძლებათ ამ ინფორმაციის კოპირება თავიანთ საიტებზე ან სხვა ადგილებში.

თქვენი პირადი მონაცემები შეინახება მხოლოდ იმსთვის, რაც საჭიროა საიტის გამოყენებისთვის და მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის.